Návod k obsluze


 

Pro zachování funkčnosti otvíravě sklopného kování (OS) pro eurookna a balkónové
dveře, je nutno provést jednou
ročně následující úkony:

  • U částí kování, které mají bezpečnostní charakter, je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat jejich opotřebení.
  • Všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování je nutno mazat.
  • Je nutno používat jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

Tentýž návod k obsluze a údržbě platí také pro jiné typy oken, o kterých nebyla v tomto návodu speciální zmínka (např. otevírací nebo sklopná okna, dvoukřídlá otevírací sklopná a otevírací okna apod.).

Dobré eurookno může být více než jenom prostředek pro výměnu vzduchu a tepla. Je to zároveň ozdobný prvek a současně stavební díl, na který jsou kladeny vysoké technické požadavky. Kromě důležitého ošetřování kování dřevěných oken byste měli průběžně kontrolovat povrch dřevěných rámů a křídel, zasklení, těsnění a poškozená místa ihned opravit. K čištění požívejte vždy jen běžné šetrné čisticí prostředky.

návod k obsluze - péče o kování dřevěného okna


návod k obsluze - péče o vnější stranu kování oken

Pokyny k záruce eurookna a jeho dílů

Vaše eurookna popř. dveře jsou vybaveny hodnotným otevíráním ve sklopném kování. Obsluha je jednoduchá a bezproblémová, přesto byste si měli přesně pročíst tento návod k obsluze a dbát zmíněných pokynů. Ve Vašem vlastním zájmu také prosíme, nezapomínejte na bezpečnost.

  • Rozhodněte se, zda je nutno mít na oknech nálepku s návodem k použití.
  • Aby byla Vaše dřevěná okna funkční dlouhá léta, dbejte prosím následujícího návodu k obsluze a údržbě.

Možnosti otevírání eurookna

Poloha kliky k dlouhodobému větrání místnosti

Poloha kliky pro spárové větrání

Poloha určena pouze pro krátkodobé větrání či čištění okenních tabulí. Nenechávejte takto otevřená okna bez dozoru

Poloha kliky pro uzavření oken, kdy je místnost bez dozoru nebo není nutno větrat

Pro případy, že se okna vlivem větru nebo průvanu ve sklopné poloze zabouchnou, popř. se v otevřené poloze otevírají nebo zavírají, je možno použít speciální příslušenství.

návod k obsluze - dřevěná eurookna a možnosti otevírání eurookna

návod k obsluze - péče o dřevěné okno

návod k obsluze - seřízení dřevěných oken

Pokyny k obsluze oken

  1. Veškeré pohyblivé části a uzavírací body otvíravě-sklopného kování je nutné pravidelně promazávat. Nepoužívejte žádná běžná maziva, odstraňovače rzi či silikonové spreje! Promazávání je nutné provádět jedině pomocí speciálního maziva nebo technickou vazelínou! Kování se nesmí přetírat barvou!
  2. K čištění a údržbě používat jen čistící a ochranné prostředky, které nepoškozují a nenarušují povrchovou úpravu a nezpůsobují korozi.
  3. Nosné díly kování je třeba pravidelně kontrolovat kvůli opotřebení.
  4. Veškerá zde zmíněná péče o eurookna platí obecně i pro jiné tvary oken a typy zavírání.

Bezpečnostní pokyny

1. Nedopustit zatížení přídavného okenního křídla

 

2. Nenechat narážet křídlo o špaletu

 

3. Nevkládat jakékoliv překážky mezi křídlo a rám

 

4.Nebezpečí zranění přiskřípnutím části těla mezi křídlo a rám

 

5. Nebezpečí vypadnutí

 

6. Nebezpečí zranění působením větru nebo průvanu

 

návod k obsluze - bezpečnostní pokyny pro otevírání okna

Věříme, že je náš návod k obsluze a péči o dřevěná eurookna vyčerpávající. Pokud ale nějakou informaci postrádáte, neváhejte nás kontaktovat.


obrázek

RAKOUSKO: MAYER & CO., Beschläge GmbH., Alpenstraße 173, A-5020 Salzburg, Tel.: +43 662 6196, Fax: +43 662 6196-1449
ČESKÁ REP.: Ing. Václav MEČÍŘ, Sušilova 461, 684 01 Slavkov u Brna, Tel. + Fax: 544 220 626, Autotel: 602 536 123; Milan KLEPSA, Dvořáčkova 1841, 432 01 Kadaň Tel. + Fax: 398 335 477, Autotel: 602 685 040; Mikoláš HAD, Lozíbky 11, 614 00 Brno, Tel. + Fax: 548 523 648, Autotel: 602 566 123; Ing. Tomáš TáBORSKÝ, Jesenského 2702, 390 02 Tábor, Tel. + Fax: 361 281 683, Autotel: 602 137 570; Marek HORA, Na Chmelnici 154, 274 01 Slaný Tel. + Fax: 314 520 983, Autotel: 602 108 667; Petr JUST, Dětská 4619, 760 05 Zlín Tel. + Fax: 677 244 062, Autotel: 602 716 576
Rady a tipy

Rady a tipy

TTK vám pravidelně přináší nejzajímavější, nejpraktičtější a nejdůležitější informace, které potřebujete o dřevěných oknech, vchodových dveřích, posuvných stěnách a ostatním příslušenství vědět. Inspirujte se našimi radami a tipy.

Certifikáty

Certifikáty

TTK je držitelem systémové certifikace ISO 9001:2001 a všechny produkty mají Certifikáty o vlastnosti výrobku. TTK je také partnerem pro bezpečnost společnosti MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH.

Naši prodejci

Naši prodejci

Naši prodejci eurooken se vyskytují po celé České republice a také máme několik obchodních zastoupení v zahraničí. Tato obchodní síť byla v roce 2002 propojena elektronicky a tím také dosáhla potřebné pružnosti a schopnosti reagovat na …

Časté dotazy

Časté dotazy

Při výběru vhodných oken, vchodových dveří či příslušenství pro váš byt nebo dům si kladete jistě spoustu otázek. Ty nejčastější jsme pro vás zodpověděli.