Dřevohliníková okna
Návod k obsluze


 

Pro zachování funkčnosti otvíravě sklopného kování (OS) pro dřevohliníková eurookna
a balkónové dveře, je nutno provést jednou ročně následující úkony:

  • U částí kování, které mají bezpečnostní charakter, je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat jejich opotřebení.
  • Všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování je třeba mazat.
  • Je nutno používat jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

Stejný návod k obsluze a údržbě platí také pro jiné typy oken, o kterých nebyla v tomto návodu speciální zmínka (např. otevírací nebo sklopná okna, dvoukřídlá otevírací sklopná a otevírací okna a pod.).

Dobrá dřevohliníková eurookna mohou být více než jenom prostředek pro výměnu vzduchu a tepla. Plní zároveň dekorativní funkci a současně jsou stavebním dílem, na který jsou kladeny vysoké technické požadavky.

Kromě důležitého ošetřování kování dřevohliníkových oken byste měli pravidelně během roku kontrolovat povrchovou úpravu okenních rámů a křídel, zasklení, těsnění a poškozená místa bez odkladu opravit.

K čištění dřevohliníkových oken požívejte pouze běžné a šetrné čisticí prostředky.

návod k obsluze a péči o kování dřevohliníkového okna


návod k obsluze o vnější rám a křídlo dřevohliníkového okna

Pokyny k záruce eurookna a jeho dílů

Vaše eurookna jsou vybavena otevíravým, otevíravě-sklopným nebo sklopným kováním. Obsluha je jednoduchá a bezproblémová, přesto byste si měli přesně pročíst tento návod k obsluze a dbát zmíněných pokynů. Ve Vašem vlastním zájmu také prosíme, nezapomínejte na bezpečnost. Aby byla Vaše dřevěná okna funkční dlouhá léta, dbejte prosím následujícího návodu k obsluze a údržbě.

Nesprávné otevírání a zavírání křídel může vést až k těžkým poraněním a značným věcným škodám. Proto:

  • bezpodmínečně zajistěte, aby bylo možné křídlo v celém rozsahu otevírání až po úplné uzavření vést kontrolovaně rukou velmi malou rychlostí a zlehka až po dosednutí do rámu,
  • bezpodmínečně zajistěte, aby se křídlo nikdy nemohlo nekontrolovaně otevřít ani zavřít (větrem nebo průvanem),
  • bezpodmínečně zajistěte, aby křídlo při zavírání nenaráželo do rámu ani do jiného křídla (3křídlá okna)

Možnosti otevírání eurookna

Otevíravě-sklopné kování

Otevíravě-sklopné kování s mikroventilací


Sklopné kování 

Bezpečnostní pokyny

1. Při zavírání oken a balkónových dveří nikdy nevkládejte ruce mezi křídlo a rám. Vždy postupujte obezřetně.

2. Buďte opatrní v blízkosti otevřených oken a balkónových dveří, nevyklánějte se.

3. Bezpodmínečně se vyvarujte prudkému otevření křídla dokořán (přitlačení proti ostění)

4. Nevkládejte překážky do prostoru mezi otevřené křídlo a rám

5. Nezatěžujte dodatečně křídlo

6. Po čištění sklopných oken pečlivě zavěste do rámu rameno sklopných nůžek okenního křídla a zamkněte pojistnou destičku sklopných nůžek.

7. U sklopných oken dbejte na bezvadnou funkci záchytných a čisticích nůžek

8. Zamezte působení větru na otevřené křídlo


Věříme, že je náš návod k obsluze a péči o dřevěná eurookna vyčerpávající. Pokud ale nějakou informaci postrádáte, neváhejte nás kontaktovat.

Rady a tipy

Rady a tipy

TTK vám pravidelně přináší nejzajímavější, nejpraktičtější a nejdůležitější informace, které potřebujete o dřevěných oknech, vchodových dveřích, posuvných stěnách a ostatním příslušenství vědět. Inspirujte se našimi radami a tipy.

Certifikáty

Certifikáty

TTK je držitelem systémové certifikace ISO 9001:2001 a všechny produkty mají Certifikáty o vlastnosti výrobku. TTK je také partnerem pro bezpečnost společnosti MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH.

Naši prodejci

Naši prodejci

Naši prodejci eurooken se vyskytují po celé České republice a také máme několik obchodních zastoupení v zahraničí. Tato obchodní síť byla v roce 2002 propojena elektronicky a tím také dosáhla potřebné pružnosti a schopnosti reagovat na …

Časté dotazy

Časté dotazy

Při výběru vhodných oken, vchodových dveří či příslušenství pro váš byt nebo dům si kladete jistě spoustu otázek. Ty nejčastější jsme pro vás zodpověděli.