Dřevohliníková okna
Montáž a údržba

Podmínky pro montáž a údržbu dřevohliníkových oken

Standardní montáž zahrnuje:

 • vyrovnání okna v připraveném stavebním otvoru
 • ukotvení na boční kotvy, hmoždinky 10/160, nebo na samořezné šrouby
 • zajištění jednokřídlých a nesymetrických dvoukřídlých oken proti svěšování křídla klíny a podložkami
 • vyplnění spáry mezi rámem a zdivem PU pěnou
 • v případě montáže na jádrovou omítku vyplnění spáry na vnitřní straně akrylátovým tmelem
 • seřízení kování
 • montáž kliky
montáž a údržba dřevohliníkového okna

Zalištování eurooken, osazení parapetních desek nebo tmelení z vnější strany, případně další související práce se provádí jen v případě, že jsou tyto práce jmenovitě zahrnuty do smlouvy o dílo. Práce nad rozsah standardní montáže, nezahrnuté do smlouvy o dílo, musí být odsouhlasené oběma stranami a budou účtované jako práce navíc. Kliky nemusí být na přání objednatele namontovány. V tom případě je oprávněná osoba převezme proti podpisu. Zhotovitel může montáž oken do otvorů odmítnout v případě, kdy otvory nejsou při praveny a rám nelze bezpečně ukotvit a zajistit proti svěšování křídel.


Příprava stavebních otvorů pro montáž oken:

Tato příprava je velice důležitá, neboť stavební otvor musí mít nejen správný rozměr, ale i správnou polohu. Překlady okenních otvorů musí být v jedné přímce.

Montáž na zdivo neomítané

Mezera mezi rámem a ostěním:

 • nahoře: 15 mm tolerance 10–20 mm
 • boky: 15 mm tolerance 10–20 mm
 • případné místní nerovnosti: 10–40 mm
 • dole: 10 mm tolerance 8–25 mm
 • případné místní nerovnosti 5–40 mm

Montáž na zdivo s jádrovou omítkou

Mezera mezi rámem a ostěním:

 • nahoře: 8 mm tolerance 5–10 mm
 • boky: 8 mm tolerance 5–10 mm
 • dole: 10 mm tolerance 8–25 mm
 • případné místní nerovnosti: 5–40 mm

Místní nerovností se rozumí drobné nerovnosti o délce max. 10 cm nepřesahující 10 % rozměru stavebního otvoru.


Doporučení pro udržování, péče o eurookna a vnější dveře

Okapnice nepotřebují prakticky žádnou údržbu, jsou z hliníkového materiálu a opatřeny eloxem. Pokud dojde při stavebních pracích k potřísnění okapnice maltou nebo vápnem je třeba okapnice co nejdřív omýt, neboť vápno může způsobit poškození eloxované vrstvy. Těsnění nesmí zůstat potřísněno maltou a vápnem.

Jednotlivé díly eurookna byly průmyslově před-ošetřeny máčením a následně konečně upraveny stříkáním se silnovrstvými lazurami nebo krycími vodou ředitelnými laky. Základní vrstva obsahuje účinné látky, jež chrání proti škůdcům. Silnovrstvá lazura nebo krycí nátěr pak chrání proti vnějším vlivům a vnikání vlhkosti. Tímto způsobem zůstanou Vaše stavební dílce po léta funkční, stejných vlastností a rozměrů.

I velmi pečlivě provedená povrchová úprava může poskytnout jen časově omezenou ochranu. Z tohoto důvodu by mělo, vždy po ukončení stavebních nebo montážních prací, proběhnout zkontrolování a eventuální ošetření povrchu patřičného stavebního dílce. Před zabudováním okna do stavby dbejte na to, aby pro zabránění poškození stavebními pracemi byla okna při zazdívání důkladně olepena ochrannou fólií nebo lepící páskou. Pro olepování používejte speciální lepící pásky s nízkou přilnavostí. Tyto pásky je možné zakoupit v naší firmě.

montáž a údržba dřevohliníkového okna


Doporučení pro údržbu

Pravidelná údržba je rychlá a poměrně nenáročná, může však předejít větším škodám. Při normálním čištění povrchu nepoužívejte agresivní čistící prostředky jako organická rozpouštědla, čistící písky, čistící pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čistící prostředky. Při čištění dřevěné části okna za mokra používejte univerzální čistící prostředky pH neutrální nebo neutrální mýdla. K čištění používejte výhradně měkký hadřík nepouštějící vlákna, který nepoškrábe lakovaný
povrch a ihned po vyčištění okna suchým hadříkem vytřete do sucha. Okna doporučujeme ošetřit balzámem ihned po ukončení stavby a poté minimálně 2× do roka. Vhodný balzám je možno rovněž zakoupit v naší firmě.

Z hliníkových povrchů lze slabě ulpělé nečistoty odstranit houbičkou a vodou s přídavkem neutrálního čisticího přípravku – např. prostředku na mytí nádobí. Nepoužívejte kyselé ani silně zásadité čisticí přípravky, které mohou poškodit povrch. Zásadně nepoužívejte čisticí přípravky obsahující abraziva ani brusné houbičky. Povrch rozrušují také rozpouštědla (např. aceton, benzín, nitroředidlo atd.). Povrchy nečistěte za přímého slunečního záření. Teplota povrchu nesmí při čištění překročit 25 °C.

K čištění skel lze používat běžně dostupné čisticí přípravky na sklo bez obsahu chloridu amonného. Nepoužívejte louhy, kyseliny, čisticí přípravky s fluoridy ani prostředky obsahující abraziva.


Doporučení pro opravy poškozených nátěrů

Při provádění oprav poškozených nátěrů je nutno dodržovat zásadu provádění opravy v nejkratším časovém odstupu od poškození. Tímto předejdete rozšíření poškození a zjednodušíte si prováděnou opravu.

S001


IMG_3106-min

Drobná poškození:

V případě, že dojde k mírnému poškození povrchu nátěru tzn. je porušena konečná vrchní vrstva, poškození nezasahuje do dřeva a oprava probíhá v co nejkratším čase po poškození (lehké poškrábání apod.), doporučujeme následující postup: Poškozené místo vyčistit a mírně zabrousit brusnou houbičkou nebo brusným papírem zrnitosti 280, důkladně zbavit prachu. Následně ošetřit lazurou. Doporučujeme provést tolik nátěrů (zpravidla 2 – 3 nátěry s časovým odstupem min. 30 minut při teplotě od + 5°C do +20°C) až do docílení shodného odstínu s okolním nátěrem. Vícenásobné přetření zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům. Doporučujeme použít jemné štětce vhodné pro akrylátové nátěrové hmoty. Při větším počtu poškození doporučujeme přetřít na závěr alespoň jednou vrstvou celou plochu od jednoho rohu ke druhému, pozor na shodnost odstínů s dalšími natřenými plochami.


Při obnovení zastaralého nátěru doporučujeme následující postup:

 • V případě že je povrch kompaktní, provedeme pouze vyčištění – omytí pH neutrálním čistícím prostředkem, lehké zabroušení brusným papírem 220 či 240, zbavení prachu a můžeme provést renovační nátěr. Doporučujeme používat lazuru v příslušném odstínu určenou k natírání.
 • V případě, je-li povrch více poškozen, je nutno provést obroušení poškozených míst, případně i důkladněji, aby došlo i k odstranění event. zašedlých míst. Místa probroušená na dřevo je nutno nejprve ošetřit u lazurovacích odstínů základním nátěrem a posléze krycí lazurou. Silněji vybroušená místa je před přetřením celé plochy nutno natřít jednou nebo vícekrát vrchní lazurou a pak teprve přetřít celou plochu tak, aby došlo ke shodnosti barevného odstínu.

M059

Rady a tipy

Rady a tipy

TTK vám pravidelně přináší nejzajímavější, nejpraktičtější a nejdůležitější informace, které potřebujete o dřevěných oknech, vchodových dveřích, posuvných stěnách a ostatním příslušenství vědět. Inspirujte se našimi radami a tipy.

Certifikáty

Certifikáty

TTK je držitelem systémové certifikace ISO 9001:2001 a všechny produkty mají Certifikáty o vlastnosti výrobku. TTK je také partnerem pro bezpečnost společnosti MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH.

Naši prodejci

Naši prodejci

Naši prodejci eurooken se vyskytují po celé České republice a také máme několik obchodních zastoupení v zahraničí. Tato obchodní síť byla v roce 2002 propojena elektronicky a tím také dosáhla potřebné pružnosti a schopnosti reagovat na …

Časté dotazy

Časté dotazy

Při výběru vhodných oken, vchodových dveří či příslušenství pro váš byt nebo dům si kladete jistě spoustu otázek. Ty nejčastější jsme pro vás zodpověděli.